CLICKBAIT El Col.legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya i onze universitats denuncien el ‘clickbait’ com una amenaça pel periodisme

En defensa dels valors ètics del periodisme                                                              El CIC és l’òrgan d’autoregulació de la professió periodística a                                                                                                                                                     Catalunya que vetlla pel compliment del Codi Deontològic 

El CIC aprova els darrers acords sobre les queixes rebudes

Un total de sis expedients han estat tramitats per part del Consell de la Informació de Catalunya, l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya, durant el darrer trimestre.  El Ple del CIC, en data 1 de juliol de 2024, es va reunir...

Agenda

En defensa dels valors ètics del periodisme