CLICKBAIT El Col.legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya i onze universitats denuncien el ‘clickbait’ com una amenaça pel periodisme

En defensa dels valors ètics del periodisme                                                              El CIC és l’òrgan d’autoregulació de la professió periodística a                                                                                                                                                     Catalunya que vetlla pel compliment del Codi Deontològic 

Avís legal

Dades de l’empresa

FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA Rbla. Catalunya, 10, 1er. 08007 Barcelona Tel.: +34 93.317.19.20  608 68 40 04 Correu-e: cic@periodistes.cat FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA CIF: V-61980728 Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat amb el número: 1317. 1.- Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’ informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal del qual el responsable es FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA creat amb les dades obtingudes al lloc web a través de la cumplimentació per part de l’usuari de qualsevol dels formularis de recollida de dades, i/o enviament de missatge de correu electrònic a la direcció cic@periodistes.cat Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar informació i prestació dels serveis oferts Barcelona Guide Bureau, així com per a la realització d’activitats promocionals i publicitàries de FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de correus electrònics. 1.1.- Consentiment de l’Usuari: L’usuari accepta la inclusió de les dades proporcionades omplint qualsevol dels formularis de recollida de dades i/o enviament de missatge electrònic a l’adreça cic@periodistes.cat., en el fitxer de dades de caràcter personal anteriorment descrit. Durant el procés de recollida de dades, i en aquella secció del lloc web on se sol·licitin aquestes, l’usuari serà convenientment informat, a través de la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis i dels seus drets. 1.2.- Drets de l’Usuari: L’usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i particularment els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Els drets als que fa referència el paràgraf anterior podran ser exercits per l’usuari mitjançant la sol·licitud dirigida a FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA, Rbla. Catalunya, 10, pral. 08007 Barcelona o mitjançant correu electrònic a l’adreça cic@periodistes.cat. 1.3.- Mesures de seguretat: FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons el que s’ha disposat al Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.