CLICKBAIT El Col.legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya i onze universitats denuncien el ‘clickbait’ com una amenaça pel periodisme

En defensa dels valors ètics del periodisme                                                              El CIC és l’òrgan d’autoregulació de la professió periodística a                                                                                                                                                     Catalunya que vetlla pel compliment del Codi Deontològic 

Presenta una queixa online

    Camps obligatoris marcats amb *

    Dades de la persona que formula la queixa (persona física o juridíca)

    Adjuntar documentació en aquest apartat (còpia de la informació objecte de l'escrit de queixa, fotografies i documentació que ajudi a la tramitació de l'expedient)