CLICKBAIT El Col.legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya i onze universitats denuncien el ‘clickbait’ com una amenaça pel periodisme

En defensa dels valors ètics del periodisme                                                                         El CIC és l’òrgan d’autoregulació de la professió periodística a                                                                                                                                                                    Catalunya que vetlla pel compliment del Codi Deontològic 

El CIC aprova les queixes rebudes en els primers mesos de l’any

Els membres del Consell de la Informació de Catalunya es van reunir en sessió plenària de data 17 d’abril de 2023 i van adoptar els següents acords dels expedients de tramitació ordinària oberts, sobre les queixes rebudes en el primer trimestre de l’any:

Expedient núm. 1/2023 CIC

ASSUMPTE:  Queixa presentada per J.S. en relació a una informació publicada al diari El Punt Avui i a una piulada de la periodista que signa la informació, per entendre que es vulnera el criteri 09 del Codi Deontològic.

ACORD: Es considera que no s’ha vulnerat cap criteri del Codi Deontològic amb la redacció i publicació de la informació al diari El Punt Avui relacionada amb la troballa a Pardines del cos d’una persona que havia desaparegut. Es podria plantejar una possible vulneració del criteri 9 pel fet que es va publicar el nom i cognoms de la persona que va morir, però d’acord amb les al·legacions presentades pel diari, el criteri editorial i el fet que la persona morta fos coneguda al seu municipi, s’entén que no hi ha hagut vulneració de cap criteri.

Sí que se n’hi podria trobar, en canvi, a la piulada que l’autora de la informació, Tura Soler, va fer el mateix dia de la publicació de la notícia, i fent-hi referència directament, quan va donar per suposat que sabia de qui era avi la persona que havia mort i ho deixava com una incògnita. Si bé fa la piulada a títol personal i no sota la publicació de cap mitjà, es considera que amb aquest tipus de publicacions es vulneraria el criteri 1 del Codi Deontològic perquè el que afirma és més una conjectura que una informació i no respon als criteris d’ètica a què hauria de respondre el periodisme.

Expedient núm. 2/2023 CIC

ASSUMPTE:  Escrit de queixa de l’alcaldia de El Prat de Llobregat al Consell de la Informació de Catalunya per una informació publicada pel mitjà digital Vilapress per considerar que es poden haver vulnerat els criteris 1, 2 i 12 del Codi Deontològic.

ACORD:El CIC considera que s’han vulnerat els criteris 1, 2 i 12 del Codi Deontològic. Dit això, en examinar aquest cas, el CIC lamenta que l’Ajuntament del Prat de Llobregat no mantingui oberta la via de comunicació amb el mitjà Vilapress. L’Ajuntament és la font oficial de la política municipal del Prat de Llobregat i té obligació de restablir el Mail de contacte i la resta de canals -el telefònic inclòs- amb Vilapress.

ADDENDA:

Un cop resolt i aprovat el present expedient, l’alcalde del Prat de Llobregat, senyor Lluís Mijoler Martínez, remet al Consell de la Informació de Catalunya el següent escrit, en el qual mostra el seu desacord amb la posició del CIC quan diu que “lamenta que l’Ajuntament del Prat no mantingui oberta la via de comunicació amb el mitjà Vilapress”. I fa notar que l’sms que el mitjà Vilapress aporta com a al·legació de les dificultats per obtenir resposta dels departaments de comunicació de l’Ajuntament, és d’una data posterior a la publicació de la informació que va motivar la queixa.

Sense deixar d’insistir en que una bona i fluida comunicació entre les administracions i els mitjans és cabdal perquè el periodisme pugui servir al dret que tenen tots els ciutadans a una informació veraç i de qualitat, i a que l’Ajuntament de El Prat, en concret, revisi si hi ha hagut algun descuit en aquest sentit, el CIC afegeix com a addenda a l’acord del expedient 2/2023 la referida carta per tal que en quedi constància.

Expedient núm. 3/2023

ASSUMPTE: Escrit de queixa de l’alcaldia de El Prat de Llobregat al Consell de la Informació de Catalunya per una informació publicada pel mitjà digital Metropoli abierta per considerar que es poden haver vulnerat els criteris 1, 2 i 12 del Codi Deontològic.

ACORD: El CIC considera que s’han vulnerat els criteris 1, 2 i 12 del Codi Deontològic.

Expedient núm. 5/2023

ASSUMPTE: Queixa presentada per senyor M.L.Z., en representació de l’Associació de Veïns El Balcó de Sant Llorenç, del municipi de Castellar del Vallès, sobre el tractament periodístic donat pel mitjà de comunicació municipal ‘L’Actual’ a la intervenció de l’AV en el Ple municipal de febrer de 2023.

ACORD: Analitzada la queixa presentada, a la vista de les al·legacions rebudes i de totes les consideracions anteriors, entenem que el tractament donat pel setmanari en la crònica del Ple a la intervenció del representant veïnal ha estat correcte i, per tant, no resulta pertinent la rectificació demanada sobre el contingut d’aquella crònica. En conseqüència, no s’ha pogut identificar cap vulneració dels criteris del Codi Deontològic.

També es va aprovar el següent expedient de tramitació no ordinària:

Expedient TNO D.2023

ASSUMPTE: Queixa traslladada pel Col·legi de Periodistes sobre la publicació d’una fotografia errònia en una notícia del digital ‘El Taquígrafo’ que tractava sobre una persona desapareguda i que vulneraria el Codi Deontològic de la professió periodística.

ACORD: Que el mitjà digital El Taquígrafo ha vulnerat el Criteri 2 del Codi Deontològic. En canvi, al retirar la fotografia, a petició del CIC, ha complert amb el que estableix el Criteri 3. El CIC valora la celeritat amb que va actuar la periodista en tenir coneixement de l’error, però lamenta que el mitjà no hagi respost els missatges dirigits als punts de contacte que ofereix públicament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *